SEĞMEN NEDİR NASIL SEĞMEN OLUNUR

SEĞMEN aslında halkın kullandığı bir sözcüktür,asıl sözcük SEKBANdır. SEKBAN, yeniçeri ocagında bir birimin adıdır. Savaş saflarını yarat yiğit anlamında da kullanılır.

SEĞMENLERİN OYUNLARI

SEĞMENLERİN OYUNLARI Ankara Seğmenlerinin oyunları iki grupta toplanabilir. Bunlar sırasıyla:
1- ZEYBEK OYUNLARI Zeybek oyunları daire biçiminde ve elele tutulmadan en az iki kişi tarafından oynanır, yerin durumuna göre çok kişi ile de oynanabilir, Ağır ve heybetli bir harekete sahip olan, mertlik, yiğitlik ifade eden zeybek oyunlarının en yaygın biçimi 3 ve 3 ün katları şeklinde olan UÇLU SAÇ AYAĞI denilen şeklidir. Zeybek oyunları a-Ankara Zeybeği b-Mendil Zeybeği c-Karasar Zeybeği d-Seğmen Zeybeği e-Yağcıoglu Zeybeği f-Alim Zeybeği g-Misket Zeybeği olarak 7 ceşide ayrılır.
2- DÜZ OYUNLAR Bu oyunlarda bir ferahlık ve akıcılık vardır. Pınardan akan su gibi yanan dudaklara bir serinlik ve tutuşan kalplere bir ferahlık verir. Sazın kıvrak, tatlı ve yanık sesi bazen durulur, bazen denizler gibi coşar.Düz oyunlarda jest ve duruşu önemlidir. Dirsekler omuz hızasında, baş dik ve ileriye bakılarak oynanır. Düz Oyunlar a-Misket b-Hüdayda c-Morkoyun d-Yandım Şeker e-Nağme Gelin f-Yıldız g-Çarşamba h-Sabah olarak 8 çeşide ayrılır.

SEĞMENLERİN GİYSİLERİ

II. Abdulhamit devrinden evvel Ankara´da zeybeklerin ÇARLIK ve DİZLİK denilen beyaz patiskadan diz kapağının hemen altında bir tur KISA ŞALVAR giyerlerdi. Onun hemen altında Sivrihisar da işlenerek gelen uzun DİZ ÇORAPLARI vardı. Daha sonra bu çoraplar terk edildi ve yerine düz beyaz yünden dize kadar olan çoraplar giyilmiştir. 8 metre kumaştan gayet bol ve geniş DİZLİKLER yapılmakta ve bütün büzgüler arka tarafta toplanmaktadır. Paçaları ayağa giyilen kısımlar da sıkı bir biçimde bacağa oturmaktadır. Bacak ile çorap arasında iki parmak boşluk bırakılmaktadır. Bu boşluktan sonra DİZ ÇORABI yer almaktadır. Sırta ÇARLIK ve İÇLİK denilen patiskadan yapılan parmak yakalı, bilezik kollu, sedef duğmeli içlik, onun üstüne ise kırmızı beyaz yollu OSMANİYE giyilmektedir. Bele şal ve silahlığın takıldığı görülmektedir. OSMANİYE içlik uzerine mutlaka CEPKEN, CEPKEN yoksa SIRMALI YELEK giyilmektedir. İstege bağlı olarak KÖSTEKLİ SAAT gümüş HAMAİL ve kola ise PAZVANT takılır. Başa ise yalnızca seğmenlere has üzerine PUŞU sarılan TAKKE giyilmektedir.
Seğmen Kıyafetlerinin önemli parçalarını kısaca toparlayacak olursak;
-Osmaniye İçlikleri
-Camadanlar (Fermaceler)
-Cepken -Kadife Yelekler
-Diz Çorapları
-Diz Bagları
-Zıvga (pantolon)
-Efe Kuşakları
-Puşu -Yemeni
-Takke
-Çorap ve Ayakkabılar
-Kama